Picture
Tabii ki oldukça spekülatif bir iddia ve herkes kendine göre bir yorum çıkarabilir. Önce spekülatif olmayan gerçekler kısmı:

BİR MAHALLEYE İSİM KİM TARAFINDAN, NASIL VERİLİYOR?

Osmanlı devrinde mahalle ve sokakların isimleri genellikle kendiliğinden oluşurdu; bu isimlerin ortaya çıkışında camiler, mescitler, türbeler, ağaçlar, çeşmeler, kuyular, önemli şahsiyetler, bölgeyi kuranların veya oraya yerleşenlerin kimliği vb. belirleyiciydi.


Cumhuriyet döneminde ise Türkiye’de bir mahalleye isim İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan “Adres ve Numaralandırma Yönetmeliği”nin 12.maddesine  göre Belediye sınırları içinde, aynı ad birden fazla mahalleye verilmeyecek şekilde Belediyelerce belirlenir. Ayrıca, 24. Maddeye göre mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları; Anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata,  genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre, Büyükşehir sınırları içindeki mahallelere isim Büyükşehir Belediyeleri tarafından verilir. Büyükşehir sınırları dışında ilçe belediyeleri yetkildir. Bir mahalleye isim verebilmek için Belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır.

BÖLÜM SONUCU: Osmanlı’da mahalle isimleri doğrudan halk tarafından ve zamanla kendiliğinden oluşurken, Cumhuriyet döneminde,  seçimle gelen Belediyeler tarafından verildiği düşünülürse, yine halk tarafından verildiği söylenebilir. Ama ülkemizdeki askeri darbe dönemlerindeki uygulamalar  ve yukarıdaki yönetmelikte belirtilen sınırlamalar göz önüne alındığında bir siyasi analiz yapmak istiyorsak HDP’nin bu analizde yeri olmadığını, yorum yaparken, AKP’nin Osmanlı döneminden kalan mahalle isimleri sebebiyle biraz daha avantajlı olabileceğini, yorumda CHP tarafına yazılabilecek Atatürk ve Cumhuriyetçi mahalle isimlerinden darbe dönemlerinde verilenlerin düşülmesi gerektiğini akılda tutmalıyız (bana göre).

Haftaya: İstanbul’daki mahalle isimlerinin dağılımı nasıl ve bundan ne sonuçlar çıkabilir?