Picture
On beş ve on dokuz yaşları arasındaki her 1000 Amerikalı kadının 52.1 adet doğum yaptığı bilinmektedir. Bu oran, Kore'de 2.9, Japonya'da 4.6’dır. UNICEF gençlerin gebeliğini azaltmada önemli bir faktörün, bilinçli seçimler yapmak için donatılmaları olduğunu söylemektedir.Erken yaşya hamilelik hem anne hem bebek açısından çeşitli riskler taşır. Erken yaştan kasıt 19 yaş ve altıdır. Bu dönemde oluşan gebeliklere adolesan gebelikler denir.  Ülkemizde erken yaşta hamile kalma ve doğum yapma öncelikle küçük yaşta yapılan evliliklere bağlıdır.

Erken yaşta hamileliklerde bebek hangi risklere maruz kalır?
- Erken yaşya hamileliklerde doğumdan sonra bebek ölüm oranı (neonatal mortalite) normalden çok daha fazladır. Annenin yaşı ne kadar küçükse bebek ölüm oranı da o kadar fazla olur. 10-15 yaş arası hamileliklerde bebek ölüm oranı %55 civarında, 16-17 yaş hamileliklerde %19, 18-19 yaşlarındaki hamileliklerde %6 civarındadır.


- Küçük yaşta hamileliklerden meydana gelen çocukların kognitif (bilişsel, anlama) becerileri daha düşük olur.


- Okul başarıları daha düşüktür.


- Bu çocuklarda suça eğilim oranı daha fazladır.


- Bu çocuklarında ileride erken yaşta hamile kalma riskleri fazladır.


- Erken doğum ve düşük doğum ağırlığı riski daha fazladır.

 


Comments
Leave a Reply

    50 Gerçek

    Bu bölümde, size orijinali 2004 yılında basılmasına rağmen, dünyadaki politikacılar ve sadece kendi cebini düşünen toplumların çoğunluğu tarafından hiç ilgilenilmeyen konular olduğundan hala güncelliğini koruyan, BBC muhabiri Jessica Williams’ın yazdığı, ilk bakışta birbiriyle ilgisizmiş gibi gözüken “Dünyayı Değiştirmesi Gereken 50 Gerçek” (Türkçe baskısı Aykırı Yayınevinden çıkmış) adlı kitapta yer alan başlıklara, benim bazı eklemelerimle birlikte kısa notlara yer vereceğim. Hızlıca üzerinden geçmeden düşünerek okunması için haftada bir “gerçek” ekleyeceğim. Bir şey yapamayacağınızı düşünüyor olsanız bile hiç değilse haftada bir göz atın…