Picture
Düşünce suçu, sosyal olarak kabul edilemez veya aykırı düşünceler nedeniyle oluşan olay veya düşüncelere denir. Bu terim ayrıca inançsızlık ya da putperestlik gibi bazı teolojik kavramları tanımlamak ya da güçlü sosyal ya da felsefi ilkelerin reddi için kullanılır.

Terim George Orwell’in 1984 romanı ile popüler oldu.  Düşünce suçu (thoughtcrime), iktidar partisini sorgulamak, muhalefet yapmak için  söylenmemiş inançlara veya şüphelere sahip olmanın suç olmasıdır. Kitapta, hükümet, vatandaşların sadece konuşmalarını ve eylemlerini değil, aynı zamanda düşüncelerini de kontrol etmeye çalışmaktadır. Newspeak denen, partinin ideolojik saflaştırılmış lehçesi olarak tarif edebileceğimiz yeni dilde, suç düşünmek (crimethink) kabul edilemez düşüncelerin kafaya üşüşmesi, suçu önleme (Crimestop) ise, hemen, akla gelen tehlikeli düşünceleri kafadan atarak suçu önlemenin bir yoludur.

Bu anlamda ülkemizde, düşünce suçu sayılabilecek bir durum yoktur. Düşünme ve ifade özgürlüğü ise farklı kavramlardır ve düşünce suçundan önceki aşamaları ifade etmektedir.


 


Comments

11/08/2017 2:51am

Well somehow I got to read lots of articles on your blog. It’s amazing how interesting it is for me to visit you very often.

Reply
11/21/2017 11:26pm

That is one of the most saddest truths, indeed.

Reply
11/22/2017 2:11am

The criminal should suffer for what they had done, but at least they should be treated as humans.

ReplyLeave a Reply

    50 Gerçek

    Bu bölümde, size orijinali 2004 yılında basılmasına rağmen, dünyadaki politikacılar ve sadece kendi cebini düşünen toplumların çoğunluğu tarafından hiç ilgilenilmeyen konular olduğundan hala güncelliğini koruyan, BBC muhabiri Jessica Williams’ın yazdığı, ilk bakışta birbiriyle ilgisizmiş gibi gözüken “Dünyayı Değiştirmesi Gereken 50 Gerçek” (Türkçe baskısı Aykırı Yayınevinden çıkmış) adlı kitapta yer alan başlıklara, benim bazı eklemelerimle birlikte kısa notlara yer vereceğim. Hızlıca üzerinden geçmeden düşünerek okunması için haftada bir “gerçek” ekleyeceğim. Bir şey yapamayacağınızı düşünüyor olsanız bile hiç değilse haftada bir göz atın…