Picture
18 yaşın altındaki çocuklar, 33 ülkede dünyanın hemen her bölgesinde savaşıyor. Birmanya’da, 350.000 kişilik ulusal ordusunun beşte birinden fazlasının 18 yaşın altında olması ile başka herhangi bir ülkeden daha fazla çocuk asker olduğuna inanılıyor.

Önce tanımı yapalım: “Çocuk askerler”, bir devlet ya da devlet dışı silahlı grup tarafından alınarak, savaşçı, aşçı, intihar bombacısı, canlı kalkan, haberci, casus, ya da cinsel amaçlı olarak kullanılan 18 yaşın altındaki tüm çocuklara verilen addır.

Son 15 yıl içinde, çocuk askerlerin kullanılması, hemen hemen dünyanın her bölgesine ve her silahlı çatışmaya yayıldı. Tam olarak sayılarını tanımlamak imkansız olmasına rağmen, binlerce çocuk askerin yasadışı olarak, dünyada silahlı çatışmalarda yer aldığı bilinmektedir.

Çocuk asker olmaya zorlanan bazı çocuklar 10 yaşın altındadır.

Devletlerin üçte ikisi 18 yaşın altında askerlerin yanı sıra 16 ve 17 yaşındaki silahlı kuvvet gönüllülerinin göreve Kabul edilmesinin yasaklanması gerektiğini kabul etmektedir.

Ailelerinden uzaktaki, yoksul, eğitime sınırlı erişime sahip, ya da bir savaş bölgesinde yaşayan çocukların zorla asker yapılma olasılığı daha yüksektir.

Asker olmaya zorlanmayan çocuklar, toplumsal baskı hissettiklerinden ve gönüllü olarak asker olmanın bir tür gelir, gıda veya güvenlik formu sağlayacağı izlenimiyle, kendi istekleriyle gruba katılmaktadırlar.

Son 2 yılda, 20 devletin resmi ve resmi olmayan silahlı kuvvetlerinde, çocuk asker olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca, 40 devletin, halen 18 yaşın altındakileri askere almaya imkan veren kanunları vardır.

Kızların, savaş ve diğer amaçlar için kullanılan çocuk askerlerin yaklaşık %10 ila 30’unu oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bunlar, özellikle cinsel şiddete gelince savunmasızdır.

2011 yılından bu yana çocuk asker kullandığı belirtilen ülkelerin bazıları: Afganistan, Kolombiya, Hindistan, Irak, İsrail, Libya, Mali, Pakistan, Tayland, Sudan, Suriye, ve Yemen.

Çocuk askerlerin terhis edilmesine ilişkin Çad bölgesindeki bir hükümet anlaşmasına rağmen, 7000 ile 10.000 civarındaki 18 yaşın altındaki çocuğun, 2007 yılında savaş ve diğer askeri görevlerde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Çocukların askere alınması, birkaç insan hakları yasasını ihlal eder. Asker olarak suç işleyen çocuklara daha hoşgörülü davranılmaktadır. Gönüllü işlenen suçlar, uluslararası çocuk adalet standartlarına göre yargılamaya tabidir.

Bizde de gerek Türk ordusu, gerek koruculuk sisteminde, bu yönde bir sorun olmamasına ragmen, PKK ve IŞİD tarafından çocuk askerlerin gerek zorla, gerekse, yukarıda bahsedildiği gibi, toplum baskısı veya gönüllü olarak asker olmanın bir tür gelir, gıda veya güvenlik formu sağlayacağı izlenimiyle, kendi istekleriyle çocuk yaştakilerin silahlı gruplara katıldığı bilinmektedir. Hiç sorun olarak gündemimizde yer aldığını veya “buradan ailelere sesleniyorum…” dışında, ciddi çözüm üretilmeye çalışıldığını gördünüz mü? Dahası, bizim gündemimizde hiçyeri var mı?

 


Comments
Leave a Reply

    50 Gerçek

    Bu bölümde, size orijinali 2004 yılında basılmasına rağmen, dünyadaki politikacılar ve sadece kendi cebini düşünen toplumların çoğunluğu tarafından hiç ilgilenilmeyen konular olduğundan hala güncelliğini koruyan, BBC muhabiri Jessica Williams’ın yazdığı, ilk bakışta birbiriyle ilgisizmiş gibi gözüken “Dünyayı Değiştirmesi Gereken 50 Gerçek” (Türkçe baskısı Aykırı Yayınevinden çıkmış) adlı kitapta yer alan başlıklara, benim bazı eklemelerimle birlikte kısa notlara yer vereceğim. Hızlıca üzerinden geçmeden düşünerek okunması için haftada bir “gerçek” ekleyeceğim. Bir şey yapamayacağınızı düşünüyor olsanız bile hiç değilse haftada bir göz atın…